top of page
Algemene Voorwaarden (Laatst geüpdate: 25 augustus 2021)

 

AJLM bv - Skateworld
Ondernemingenweg 1
3001 Leuven
+32 (0)16/40.30.60
info@skateworld.be
https://www.skateworld.be
BE0472635468
RPR Leuven

Inhoudstabel algemene voorwaarden:

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website van AJLM bvba - Skateworld, met ondernemingsnummer BE0472.635.468, met als maatschappelijke zetel : Ondernemingenweg 1, 3001 Heverlee, België, hierna Skateworld genoemd.

Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing bij het plaatsen van een reservatie of de aankoop van tickets, of het reserveren van ijs voor trainingen, wedstrijden of events (bv funhockey, verjaardagsfeestjes of andere).

Iedere bestelling via onze website houdt een betalingsverplichting in.

Onze website werd door Skateworld gecreëerd en wordt door Skateworld onderhouden.
Onze klanten mogen alle beschikbare informatie gratis bekijken en kosteloos afdrukken voor eigen gebruik, maar echter nooit voor commerciële doelen.

Door het plaatsen van een bestelling of reservatie via onze website verklaard de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds beschikbaar op onze website. Door het plaatsen van een bestelling of reservatie verklaard de klant zich handelsbekwaam.

Wij raden minderjarigen aan om zich steeds te laten bijstaan door een meerderjarige of hun wettelijke voogd.

Bestellingen worden altijd verondersteld voor niet-beroepsmatige doeleinden te dienen.

Professionele klanten raden wij aan contact op te nemen via info@skateworld.be voor meer informatie.

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden zonder enige voorafgaande verwittiging, ten allen tijde, te wijzigen of aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of wettelijke bepalingen. Indien een onderdeel of meerdere onderdelen van deze voorwaarden niet in orde zouden zijn met de huidige wetgeving blijven alle andere onderdelen die niet onder deze wetgeving vallen, wel van toepassing.

Voor alles wat niet binnen deze algemene voorwaarden valt, is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

De voertaal voor alle bestellingen of reservaties is Nederlands. Indien gewenst kan de klant zich steeds wenden tot Skateworld via info@skateworld.be. Wij zullen steeds ons uiterste best doen om verder te helpen in een andere taal. Enkel de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is bindend, eventuele vertalingen zijn louter informatief. Ook voor de website geldt dat enkel de Nederlandstalige versie volledig correct is. Eventuele vertalingen zijn ook hier louter informatief.

Klanten kunnen ons altijd bereiken door middel van het contactformulier dat op onze website gevonden kan worden of door een e-mail te sturen naar info@skateworld.be. Wij doen steeds ons best om uw vraag binnen de 24 uur te beantwoorden.

 

Ongevallen, schadeverzekering

Onze activiteiten hebben een sportief karakter en deelname aan onze activiteiten gebeurt altijd op eigen risico. De klant bepaalt altijd zelf of hij/zij deelneemt aan de activiteiten. Skateworld doet al het mogelijke om voor een zo veilig mogelijke omgeving te zorgen. Skateworld is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Skateworld beschikt over een verzekering BA voor het geval Skateworld door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen. Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering.

Bestellingen of reservaties plaatsen

Men kan alleen bestellingen of reservaties plaatsen via de website van Skateworld. Men kan geen telefonische bestellingen of reservaties plaatsen.

Alle bestellingen worden verondersteld voor niet-professionele doeleinden te dienen.

Bestellingen worden enkel aanvaardt na het opgeven van de nodige identificatiegegevens, en zolang de voorraad strekt. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de door hem/haar opgegeven identificatiegegevens (oa. telefoonnummer, postadres, e-mailadres, BTW- of Ondernemingsnummer).

De klant wordt geacht het volledige verkoops- of reservatie proces te doorlopen op de website, alsook het (eventuele) betalingsproces. In alle gevallen zal de klant gevraagd worden zich akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden en kan deze steeds raadplegen op de website.

De aankoop van tickets of andere producten en het maken van een reservering houden in dat men zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden zoals deze terug te vinden zijn op de website. Na de betaling zal de klant een bevestigende e-mail ontvangen van Skateworld, op het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de opgegeven gegevens. De persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Levering van de bestelling

De levering van de bestelling gebeurd steeds op elektronische wijze, tenzij specifiek anders is aangeduid op de website. De klant zal een e-mail ontvangen met het aankoop- en toegangsbewijs op het opgegeven e-mailadres. De verantwoordelijkheid over de verzending via e-mail gaat over op de klant vanaf het moment van aflevering van de e-mail bij de provider van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het gebruikte e-mailprogramma.

Indien de klant geen e-mail ontvangen heeft kan de klant contact opnemen met Skateworld via info@skateworld.be, of via het contactformulier op de website. Indien de klant geen printer of smartphone ter beschikking heeft, heeft men genoeg aan een persoonlijk identificatiebewijs en het bestelnummer, dat men kan terugvinden op het aankoopbewijs. Enkel de persoon op wiens naam de reservatie gemaakt werd kan hiermee toegang verkrijgen tot de ijsbaan. Enkel het bezit van een geldig toegangsbewijs of een reservatiecode geven recht op toegang tot de ijsbaan en het eventueel gehuurde materiaal.

De levertermijn start pas vanaf het moment van de ontvangst van de betaling. Wij proberen de levertermijn steeds zo kort mogelijk te houden, maar zal minimaal 1 dag bedragen en maximaal 30 dagen. Skateworld is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door toedoen van de transportfirma.

Elke toegangsbewijs, aankoopbewijs of reservatiecode is slechts eenmalig bruikbaar, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Het is niet toegelaten toegangsbewijzen, aankoopbewijzen of reservatie codes door te geven, te dupliceren of na te maken op enige wijze.

Tarieven

Individuele tarieven

Individuele tickets zijn enkel geldig op de dag van aankoop, en enkel tijdens de publieke schaatsbeurt waarvoor deze aangekocht werden.

Het is niet mogelijk om tijdens een schaatsbeurt de ijsbaan te verlaten.

Bij aankoop van toegangsbewijzen die dus een plaats reserveren voor een specifieke schaatsbeurt of ijshuur, beschikt de klant niet over een herroepingsrecht. Elke aankoop is enkel geldig op de door de klant gekozen datum en tijdstip. Inruilen of omwisselen naar een ander moment zijn niet mogelijk.

Groepstarieven

Alle groepstarieven zijn enkel geldig na reservatie. Groepstarieven zijn mogelijk vanaf 15 personen. Groepsreservaties dienen minstens 48 uur op voorhand gemaakt te zijn. Enkel instellingen zijn gevrijwaard van deze voorwaarden. Zij dienen wel een identificatiebewijs van de instelling mee te brengen.

Acties en voordeel formules

Acties en voordeel formules zijn nooit cumuleerbaar of verlengbaar na de vermelde datum op de kortingsbon. Als de klant met een kortingsbon (van eender welke vorm) betaalt, waarvan de waarde groter is dan het totaal van de bestelling waarvoor de bon gebruikt wordt, is er geen enkele vorm van terugbetaling mogelijk van het verschil. Kortingsbonnen zijn altijd slechts 1x bruikbaar.

Cadeaubonnen

Schaatshuur is inbegrepen in de prijs. Bonnen zijn 1 jaar geldig vanaf datum van aankoop, en kunnen tijdens alle publieke schaatsbeurten gebruikt worden, ook Disco schaatsbeurten.

Bonnen zijn niet naamsgebonden. Er is geen vervanging of terugbetaling bij verlies of diefstal. Cadeaubonnen worden niet opgestuurd. Deze kunnen enkel afgehaald worden.

De orderbevestiging die via email gestuurd wordt naar het emailadres dat de klant opgegeven heeft is niet geldig als toegangsbewijs.

Voor cadeaubonnen heeft de klant een herroepingsrecht van maximaal 14 dagen, die ingaan na ontvangst van de bonnen, zij het in digitale of fysieke vorm. Indien men van het herroepingsrecht gebruik wil maken is het voldoende om ons te contacteren via het formulier op de website of via e-mail naar info@skateworld.be. In dit bericht moeten minstens de volgende zaken staan :

 1. Duidelijk vermelden dat men het herroepingsrecht wil gebruiken.

 2. Omschrijving van de aangekochte items.

 3. Een kopie van het aankoopbewijs.

 4. Het e-mailadres dat gebruikt werd bij de aankoop.

 5. Vermelding van het rekeningnummer (BIC & IBAN) waarop de eventuele terugbetaling moet gebeuren.

De klant kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de producten reeds volledig of slechts gedeeltelijk gebruikt werden. De klant aanvaardt dat door elk gebruik het herroepingsrecht vervalt.

 

10 Beurtenkaarten

10-beurtenkaarten zijn onbeperkt geldig en zijn niet naamsgebonden. Deze zijn geldig tijdens alle publieke schaatsbeurten. Er is geen mogelijkheid tot vervanging bij schade, verlies of diefstal van de kaart. Bij de 10-beurtenkaarten is nooit schaatshuur inbegrepen.

Betalingen

De prijzen die vermeld staan op de website zijn altijd inclusief BTW, met uitzondering van voor intracommunautaire zendingen aan BTW plichtigen in het buitenland, waarvoor een BTW tarief van 0% geldig is. De klant staat zelf in voor de correctheid van het opgegeven BTW nummer.

Als de klant met een kortingsbon (van eender welke vorm) betaald, waarvan de waarde groter is dan het totaal van de bestelling waarvoor de bon gebruikt wordt, is er geen enkele vorm van terugbetaling mogelijk van het verschil.

Professionele klanten die op factuur wensen te betalen kunnen ons dit steeds laten weten door middel van een e-mail naar info@skateworld.be of kunnen dit aangeven binnen de reservatiemodule op de website.

Herroepingsrecht

Bij aankoop van toegangsbewijzen die dus een plaats reserveren voor een specifieke schaatsbeurt of ijshuur, beschikt de klant niet over een herroepingsrecht. Elke aankoop is enkel geldig op de door de klant gekozen datum en tijdstip. Inruilen of omwisselen naar een ander moment zijn niet mogelijk.

Voor cadeaubonnen heeft de klant een herroepingsrecht van maximaal 14 dagen, die ingaan na ontvangst van de bonnen, zij het in digitale of fysieke vorm. Indien men van het herroepingsrecht gebruik wil maken is het voldoende om ons te contacteren via het formulier op de website of via e-mail naar het adres info@skateworld.be. In dit bericht moeten minstens de volgende zaken staan :

 1. Duidelijk vermelden dat men het herroepingsrecht wil gebruiken

 2. Omschrijving van de aangekochte items

 3. Een kopie van het aankoopbewijs

 4. Het e-mailadres dat gebruikt werd bij de aankoop

 5. Vermelding van het rekeningnummer (BIC & IBAN) waarop de eventuele terugbetaling moet gebeuren

Indien het over fysieke producten gaat, moet de klant deze (met kosten voor eigen rekening) aan ons terug bezorgen, in dezelfde staat als waarin men deze ontvangen heeft. Wij behouden het recht voor om teruggestuurde producten gedeeltelijk niet terug te betalen indien de verpakking geopend of beschadigd werd op een manier die verder gaat dan het controleren van de inhoud. Indien nodig, zullen wij wachten met terugbetalingen tot alle betreffende producten terug in ons bezit zijn.

De klant kan geen gebruikmaken van het herroepingsrecht indien de producten reeds volledig of slechts gedeeltelijk gebruikt werden. De klant aanvaardt dat door elk gebruik het herroepingsrecht vervalt.

IJs Huren

Reservaties voor ijshuur kunnen enkel gedaan worden via de website of via e-mail naar info@skateworld.be. IJs wordt verhuurd in volgorde van reserveren. Onder geen enkele voorwaarde wordt ijshuur terugbetaald, gecrediteerd of aangepast na betaling.

Tarieven zijn per uur en bevatten 50 minuten effectieve ijstijd en 10 minuten ijs dweil.

Indien de ijs dweil, buiten onze wil om, langer duurt dan de voorziene tijd, heeft de klant geen recht om langer op het ijs te mogen blijven dan de gehuurde ijs periode. Dit wordt altijd besproken en geregeld met de verantwoordelijke ijsmeester.

IJs dweilen : Per reservatie is 1 ijs dweil inbegrepen. Vanaf 3 opeenvolgende uren kan men een ijs dweil om de 60 minuten aanvragen en is inbegrepen in de prijs. Wil men meer ijs dweilen dan wordt een extra ijs dweil aangerekend aan € 30,00 per keer.

Reservaties worden toegekend in deze volgorde van belangrijkheid :

 1. Publieke schaatsbeurten

 2. Events

 3. Clubs die in Leuven gevestigd zijn :

  1. Jeugd

  2. Senioren

  3. Recreanten

 4. Bestaande klanten

 5. Extra uren bestaande klanten

 6. Nieuwe klanten

Skateworld behoudt zich het recht voor alle reservaties te wijzigen, aan te passen of te annuleren voor specifieke events die specifieke ijs periodes nodig hebben, om maximaal gebruik te kunnen maken van onze infrastructuur. Dit kan leiden tot het verplaatsen, wijzigen of annuleren van uw geplande ijs periodes, om het algemene klantenbestand het beste te kunnen bedienen.

Wij plannen tot 12 maanden in de toekomst en hebben flexibiliteit nodig om onze planning aan te passen aan toernooien, kunstschaatswedstrijden of speciale events. Skateworld zal nooit minder dan 14 dagen vooraf kennis geven van updates of wijzigingen in het schema.

Skateworld zal altijd zijn best doen om het aantal speciale events te beperken, maar soms zijn er mogelijkheden die van belang zijn voor de omzet van Skateworld. Wij verontschuldigen ons al op voorhand voor eventuele hinder die hierdoor kan ontstaan en doen ons best om dit te beperken voor alle betrokken partijen.

Alle wedstrijden en trainingen dienen afgelopen te zijn aan het einde van de gehuurde ijs periode. Alle teams, schaatsers en gebruikte materialen dienen van het ijs gehaald te zijn tegen het einde van de gehuurde periode. Er wordt verwacht dat alle gebruikte materialen terug op zijn plaats gezet worden door de gebruikers.

De persoon op wiens naam de reservatie staat is verantwoordelijk voor het in goede staat achterlaten van de gebruikte kleedkamers en materialen. Alle kosten, veroorzaakt door de gebruikers van deze reservatie, zullen verhaald worden op de verantwoordelijke persoon.

In de ijshuur is geen materiaal inbegrepen. Dit moet men steeds apart aanvragen en afrekenen.

Het is aan (professionele) klanten niet toegelaten om diensten aan te bieden die al beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het slijpen van schaatsen.

Voor alle informatie kan men ons contacteren via e-mail op info@skateworld.be. Er wordt altijd een identificatiebewijs gevraagd als waarborg voor de gehuurde materialen.

Indien men het materiaal niet volledig of beschadigd terug brengt zullen de kosten verhaald worden op de gebruiker.

Betalingensvoorwaarden ijshuur

 • Er wordt, tenzij specifiek anders vermeld of afgesproken, altijd een voorschot gevraagd van minimum 30% van de totale prijs, met een minimum van € 30,00. Een voorschot is niet terugbetaalbaar in het geval van annulatie, ook niet indien deze binnen de annulatieperiode valt.

 • Professionele klanten die op factuur wensen te betalen kunnen ons dit steeds laten weten door middel van een e-mail naar info@skateworld.be of kunnen dit aangeven binnen de reservatiemodule op de website.

 

Annulatievoorwaarden ijshuur

 • Bestaat de boeking uit meer dan 20 uren in 1 maand, dan is er een annulatie termijn van 120 dagen.

 • Bestaat de boeking uit meer dan 5 uren in 1 maand, maar minder dan 20, dan is er een annulatie termijn van 90 dagen.

 • Bestaat de boeking uit minder dan 5 uren in 1 maand, dan is er een annulatie termijn van 60 dagen.

Dit wil zeggen dat annuleren enkel mogelijk is indien er meer dagen (dan het opgegeven aantal) liggen tussen de datum van de gereserveerde ijsperiode en de datum van annulatie. Indien er minder dagen tussen liggen is annuleren dus niet meer mogelijk. Alle annulaties dienen via e-mail doorgegeven worden op info@skateworld.be. Er is geen annulatie indien men geen bevestiging van Skateworld krijgt via e-mail.

De annulatiekost binnen de toegestane termijn bedraagt altijd 30% van de totale ijshuur, vermeerderd met € 30,00 per geannuleerd uur ijs voor gemiste omzet in het horecagedeelte. Buiten de toegestane termijn bedraagt de annulatiekost 100% van de totale ijshuur, vermeerderd met € 50,00 per geannuleerd uur ijs voor gemiste omzet in het horecagedeelte.

Zaaltje huren

Reservaties voor het zaaltje kunnen enkel gedaan worden via de website of via e-mail naar info@skateworld.be. Het zaaltje wordt verhuurd in volgorde van reserveren. Onder geen enkele voorwaarde worden reeds betaalde sommen terugbetaald, gecrediteerd of aangepast na betaling. Tarieven zijn per uur. Reservaties dienen minstens 24u op voorhand gemaakt te worden.

Reservaties worden toegekend in deze volgorde van belangrijkheid :

 1. Events

 2. Clubs die in Leuven gevestigd zijn :

  1. Jeugd

  2. Senioren

  3. Recreanten

 3. Bestaande klanten

 4. Extra uren bestaande klanten

 5. Nieuwe klanten

Skateworld behoudt zich het recht voor alle reservaties te wijzigen, aan te passen of te annuleren voor specifieke events die specifieke periodes nodig hebben, om maximaal gebruik te kunnen maken van onze infrastructuur. Dit kan leiden tot het verplaatsen, wijzigen of annuleren van uw geplande periodes, om het algemene klantenbestand het beste te kunnen bedienen.

Wij plannen tot 12 maanden in de toekomst en hebben flexibiliteit nodig om onze planning aan te passen aan toernooien, kunstschaatswedstrijden of speciale events. Skateworld zal nooit minder dan 14 dagen vooraf kennis geven van updates of wijzigingen in het schema.

Skateworld zal altijd zijn best doen om het aantal speciale events te beperken, maar soms zijn er mogelijkheden die van belang zijn voor de omzet van Skateworld. Wij verontschuldigen ons al op voorhand voor eventuele hinder die hierdoor kan ontstaan en doen ons best om dit te beperken voor alle betrokken partijen.

Het zaaltje dient volledig ontruimd en opgeruimd te zijn tegen het einde van de gehuurde periode. Er wordt verwacht dat alle gebruikte materialen terug op zijn plaats gezet worden door de gebruikers.

De persoon op wiens naam de reservatie staat is verantwoordelijk voor het in goede staat achterlaten van de gebruikte materialen. Alle kosten, veroorzaakt door de gebruikers van deze reservatie, zullen verhaald worden op de verantwoordelijke persoon.

Indien men het materiaal niet volledig of beschadigd terug brengt zullen de kosten verhaald worden op de gebruiker.

Betalingensvoorwaarden zaalhuur

 • Er wordt, tenzij specifiek anders vermeld of afgesproken, altijd een voorschot gevraagd van minimum 50% van de totale prijs, met een minimum van € 15,00. Een voorschot is niet terugbetaalbaar in het geval van annulatie, ook niet indien deze binnen de annulatieperiode valt.

 • Professionele klanten die op factuur wensen te betalen kunnen ons dit steeds laten weten door middel van een e-mail naar info@skateworld.be of kunnen dit aangeven binnen de reservatiemodule op de website.

 

Annulatievoorwaarden zaaltje

 • Bestaat de boeking uit meer dan 20 uren in 1 maand, dan is er een annulatietermijn van 30 dagen.

 • Bestaat de boeking uit meer dan 5 uren in 1 maand, maar minder dan 20, dan is er een annulatietermijn van 15 dagen.

 • Bestaat de boeking uit minder dan 5 uren in 1 maand is er een annulatietermijn van 5 dagen.

Dit wil zeggen dat annuleren enkel mogelijk is indien er meer dagen (dan het opgegeven aantal) liggen tussen de datum van de gereserveerde periode en de datum van annulatie. Indien er minder dagen tussen liggen is annuleren dus niet meer mogelijk. Alle annulaties dienen via e-mail doorgegeven worden op info@skateworld.be. Er is geen annulatie indien men geen bevestiging van Skateworld krijgt via e-mail.

De annulatiekost binnen de toegestane termijn bedraagt altijd 50% van de totale huur. Buiten de toegestane termijn bedraagt de annulatiekost 100% van de totale huur.

Fun hockey & Fun Soccer

Het deelnemen aan een funhockey of funsoccer gebeurd volledig op eigen risico. De ijsbaan of haar uitbaters zijn niet verantwoordelijk voor enige lichamelijke of stoffelijke schade.

Iedereen dient aanwezig te zijn, ten laatste 40 minuten voor aanvang van de funhockey. Bij vertraging door laattijdig aankomen van de klant, blijft het einduur onveranderd, en wordt de activiteit aldus ingekort zonder prijsverandering.

De verkoper heeft het recht eventuele schade, veroorzaakt door de fout van de klant, aan te rekenen.

Betalingensvoorwaarden in verband met funhockey of funsoccer

 • Het voorschot moet onmiddellijk, online betaald worden. De klant heeft ook de optie om het volledige bedrag direct te betalen bij reservatie via het online reservatiesysteem.

 • Zonder betaling van minstens het voorschot is er geen reservatie. De klant krijgt, automatisch, via email op het door de klant opgegeven adres, bericht van de bevestiging van de reservatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van het opgegeven emailadres.

 • Het saldo van de activiteit moet de dag zelf betaald worden aan de kassa in de cafetaria. Dit kan met cash of met bancontact of Maestro of Visa.

 • Professionele klanten die op factuur wensen te betalen kunnen ons dit steeds laten weten door middel van een e-mail naar info@skateworld.be of kunnen dit aangeven binnen de reservatiemodule op de website.

 

Annulatievoorwaarden Funhockey of Funsoccer

 • Indien U een reservering annuleert binnen de 7 kalenderdagen na reservatie, zal uw voorschot terugbetaald worden indien er minstens 21 kalenderdagen tussen de datum van annulering en de datum van uw geplande activiteit liggen.

 • Indien U een reservering annuleert, later dan 7 kalenderdagen na reservatie, en er minimaal 21 kalenderdagen tussen de datum van annulatie en de datum van uw activiteit liggen volstaat het voorschot als annulatievergoeding.

 • Indien U een reservering annuleert, later dan 7 kalenderdagen na reservatie, en er minder dan 21 kalenderdagen tussen de datum van annulatie en de datum van uw activiteit liggen, bedraagt de annulatievergoeding € 250,00.

 

Patches

Kortingen worden automatisch berekend. Bestellingen dienen onmiddellijk online betaald te worden.

Annulaties zijn niet mogelijk. Verplaatsingen zijn enkel mogelijk in overleg met de ijsbaan, moeten minstens 72 uur op voorhand aangevraagd worden via een email naar info@skateworld.be, en zijn enkel mogelijk indien de originele patch niet volzet is. Men kan op het moment zelf nog een plaats reserveren, mits onmiddellijke betaling. Men kan reserveren via de website tot 1 uur voor de aanvang van de patch.

Alle schaatsers dienen zich aan te melden aan de kassa voor het ijs te betreden.

Veiligheid

Veiligheid is zeer belangrijk voor Skateworld. Daarom vragen wij dat alle schaatsers het ijs verlaten hebben aan het einde van de gehuurde ijs periode of de publieke schaatsbeurt. Als de poort van ijs machine open gaat, moet al het materiaal van ijs gehaald zijn en op zijn plaats terug gezet worden door de gebruikers. Ook alle schaatsers dienen op dat moment de ijsbaan te verlaten. Er zal een geluidssignaal gebruikt worden om het einde van de ijs periode aan te duiden.

Klanten dienen zich ten allen tijde te houden aan het huishoudelijk reglement van Skateworld. Dit is beschikbaar op de website en in de inkomhal van Skateworld. De aanwijzingen van het personeel van Skateworld dienen ten allen tijde gevolgd te worden.

Website

Skateworld besteedt veel aandacht aan zijn website, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele problemen die veroorzaakt worden door het gebruik van deze website. Alle mogelijke voorzorgen worden genomen om te voorkomen dat de gebruiker van de website hinder zou ondervinden.

Skateworld kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele virussen die door derden op onze website geplaatst worden, ook niet indien deze schade veroorzaken op het medium waarmee de gebruiker de website bezoekt. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van het medium waarmee de website bezocht wordt, zoals bijvoorbeeld een anti-virus software of een firewall.

Enkel de gebruiker van de website is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn of haar gebruikersgegevens. Indien men misbruik ontdekt kan men door middel van een e-mail naar info@skateworld.be dit steeds melden. Skateworld zal dan zijn best doen om de oorzaak te achterhalen en te verhelpen.

Skateworld besteedt veel aandacht aan de correctheid van de gepubliceerde gegevens, maar kan niet garanderen dat deze volledig, exact en betrouwbaar is, of dat deze volledig up to date is. Skateworld kan op elk moment, zonder voorafgaande verwittiging, de website aanpassen, updaten of opschorten voor onderhoud. Er wordt altijd gestreefd om het gebruiksgemak voor de bezoeker optimaal te houden. Door de website, of delen ervan, te bezoeken gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden.

Eigendom

Deze website, de broncode, en alle onderdelen ervan zijn de intellectuele eigendom van Skateworld. Deze zijn beschermd door het auteursrecht. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend zijn voorbehouden.

bottom of page